Vid beställning av minst tio lunch-lådor bjuder vi på körningen inom 3 km.

 Beställningen måste vara inkommen via telefon senast kl 10.00